من نحن Kdo jsme

الوضع القانوني للجالية السودانية:

مسجلة لدي السلطات التشيكية كشخصية إعتبارية في هيئة منظمة طوعية، مستقلة، وتضم أعضائها على أساس المصلحة المشتركة.العضوية

1. عضوية الرابطة تحق للشخص الطبيعى الذى بلغ18 عاما أو للشخصية الإعتبارية على أن تكون مؤمنة باهداف الرابطة و ملتزماً بدستورها.

2. الحصول على العضوية تتم بعد موافقة اللجنة التنفيذية للرابطة بناء على طلب مكتوب.

3. تاريخ بدء العضوية هو يوم الحصول على العضوية.

4. وثيقة العضوية هي بطاقة العضوية الصادرة عن اللجنة التنفيذية.

5. فقدان العضوية:

أ) بناء على إشعار مكتوب مقدم من العضو بالانسحاب من الرابطة.

ب) وفاة العضو "فى حالة الشخص الطبيعى”.

ج) للشخصيات الاعتبارية فى حالة الغاء وجودها القانونى.
د) إلغاء العضوية من قبل الجمعية العمومية للرابطة.
ه) حل الرابطة.

______________________________


Právní postavení SÚDÁNSKÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

Sdružení je právnická osoba zal. dle zákona . 83/1990 Sb.
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující na základě společného zájmu.

Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osobz, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlašky výkonnému výboru sdružení.

 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 4. Dokladem o členství je potverzení o členstvi vydané výkonným výborem.

 5. Zánik členství:

  a) vystoupením člena písemným oznámením.

  b) úmrtím člena.

  c) o právnické osobz jejim zrušením.

  d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady.

  e) zánikem sdružení.SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ دستور الجمعية المدنية  287k v. 1 May 2, 2010, 3:21 PM Sudanczech
Comments